Wpływ kannabinoidów na leczenie nowotworów piersi

Wiele form nowotworów piersi jest na tyle agresywna, że ich leczenie jest często wręcz niemożliwe lub nie przynoszące rezultatów. Do tego dochodzi również fakt, że kobiety są diagnozowane często zbyt późno, kiedy dostępne możliwości leczenia są niewystarczające.

Potrójnie negatywny rak piersi

Diagnoza mówiąca o potrójnie negatywnym raku piersi jest wyjątkowo groźna. Jest to szczególnie niebezpieczna forma nowotworu. Ma ona związek z zaburzoną pracą receptora czynnika wzrostu HER-2. Dlatego do leczenia tego schorzenia niezbędna jest substancja aktywująca ekspresję tych receptorów

Rola kannabinoidu CBD

Molecular Oncology przeprowadziło badania, które dowiodły, że CBD hamuje rozwój komórek nowotworowych. Poddane analizie myszy zostały poddane działaniu tego kannabinoidu. W wyniku tego działania wzrost oraz przerzuty nowotworu zostały zahamowane.

Journal of Medicinal Chemistry opublikowało natomiast wyniki badań wskazujące na rolę CBD w aktywacji receptora CB2 oraz przyczynianiu się do śmierci komórek potrójnie negatywnego raka piersi.

Znaczenie kannabinoidów w leczeniu raka piersi

Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie dowiedziono skuteczność związków zawartych w medycznej marihuanie w walce z różnymi nowotworami. THC ma możliwości hamowania rozwoju guza u zwierząt. CBD ma właściwości, które oddziałują na poziomie genetycznym i umożliwiają zahamowanie przerzutów.

Znany jest przypadek Stefanie LaRue, która pokonała nowotwór piersi w zaawansowanym VI stadium choroby. Wszystko dzięki zastosowaniu oleju z konopii.

Powiązane posty